نامۀ پولس به رومیان

نامه‌ی پولُس به رومیان نامه‌ای است از پولُس رسول به مسیحیانِ در رُم پایتخت امپراطوری روم. در این نامه پولُس درباره‌ی نجات از راه ایمان به عیسی مسیح سخن به میان می‌آورد، که مردمان همگی گناه نموده‌اند و هیچ کس نمی‌تواند به واسطه‌ی رعایت قوانین دینی نجات یابد، بلکه ما نجات را به عنوان هدیه‌ای از سوی خدا دریافت می‌کنیم. او همچنین درباره‌ی این که چطور در وحدت و یگانگی با یکدیگر زندگی نموده و دیگران را قضاوت نکنیم نصایح و توصیه‌هایی عملی نموده است.

 

Sarbaaz-Koh metagh.jpg
Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.