انجیل متی

معنی کلمه اِنجیل خبر خوش است. عیسی مسیح خودش این کلمه را برای پیغام خود به کار برده است. بعدها، شاگردان او و ایمانداران مسیحی نام انجیل را برای کتاب‌هایی که در مورد زندگی و تعلیم عیسی مسیح نوشته شده بودند انتخاب کردند. کلیسای مسیحی چهار انجیل قبول دارد، به قلم متّی، مَرقُس، لوقا و یوحنا. متن اِنجیل متّی به زبان بلوچی اینجا در دسترس شما است.

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.