مکاشفۀ یوحنا

بخش اعظم مکاشفه‌ی یوحنا شامل چندین مجموعه‌ از رویاست که به زبانی سمبولیک ارائه شده و از بازگشت شکوهمندانه‌ی عیسی مسیح خداوند و اتفاقاتی که پیش از بازگشت او رخ می‌دهند سخن به میان می‌آورند. این کتاب همچنین حاوی هفت نامه‌ی کوتاه به کلیساهای مختلف است.

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.